Chùm ảnh trải nghiệm MG 5 Beyond hoàn toàn mới tại Việt Nam

lehung-autodaily

Administrator
adt-5371-copy.jpg

Các thành viên đoàn tập trung từ sáng tại Sài Gòn.
screen-shot-2022-04-01-at-165805.png

screen-shot-2022-04-01-at-165748.png

screen-shot-2022-04-01-at-165725.png

adt-5415.jpg

Di chuyển về Bà Rịa - Vũng Tàu.
adt-5419.jpg

adt-5454.jpg

adt-5469.jpg

adt-5828.jpg

adt-5802.jpg

adt-5492.jpg

adt-5698.jpg

Chụp ảnh ngắm cảnh tại Đồi Cừu Suối Nghệ Bà Rịa.
adt-5682.jpg

adt-5678.jpg

adt-5674.jpg

adt-5664.jpg

adt-5654.jpg

adt-5640.jpg

adt-5630.jpg

adt-5732.jpg

adt-5730.jpg

adt-5723.jpg

adt-5620.jpg

adt-5610.jpg

adt-5598.jpg

adt-5575.jpg

adt-5556.jpg

adt-5531.jpg

adt-5561.jpg

adt-5556-1.jpg

adt-5515.jpg

adt-5527.jpg

adt-5545.jpg

adt-5710.jpg

adt-5750.jpg

adt-5775.jpg

adt-5774.jpg

adt-5766.jpg

adt-5754.jpg

Màn hình chính hiển thị khi xi-nhan phải.
adt-5760.jpg

Xi-nhan trái.
adt-5757.jpg

Camera toàn cảnh mô phỏng chiếc xe di chuyển khi đi tốc độ dưới 15 km/h.
screen-shot-2022-04-01-at-162540.png

mg-1-copy.jpg

Ảnh: Tới Nguyễn 
 
Back
Top